Magia Iubirii Putem_elege_refer_textul Iubire Fericire Erotism Magia Iubirii Putem_elege_refer_textul Iubire Fericire Erotism
Magia Iubirii Putem_elege_refer_textul Iubire Fericire Erotism   Magia Iubirii Putem_elege_refer_textul Iubire Fericire Erotism Magia Iubirii Membri Magia Iubirii Inregistrare Magia Iubirii Forum Magia Iubirii Putem_elege_refer_textul Iubire Fericire Erotism
Magia Iubirii Putem_elege_refer_textul Iubire Fericire Erotism   Magia Iubirii Putem_elege_refer_textul Iubire Fericire Erotism
 
Magia Iubirii - Despre Iubire Despre Iubire $title
Magia Iubirii - Despre Cuplu Despre Cuplu $title
Magia Iubirii - Pentru Femei Pentru Femei $title
Magia Iubirii - Pentru Barbati Pentru Barbati $title
Magia Iubirii - Poemele Iubirii Poemele Iubirii $title
Magia Iubirii - Spiritualitate Spiritualitate $title
Magia Iubirii - Erotism Rafinat Erotism Rafinat $title
Magia Iubirii - Fantezii Erotice Fantezii Erotice $title
Magia Iubirii - Articole Diverse Articole Diverse $title
 
http://www.magiclove.ro Cauta http://www.magiclove.ro
(tipareste cuvantul)
http://www.magiclove.ro http://www.magiclove.ro
 
http://www.magiclove.ro
Top Articole
http://www.magiclove.ro
(sorteza dupa puncte/vizite)
Magia Iubirii Dialogul iubirii
Magia Iubirii Iubirea - fereastra spre cer
Magia Iubirii Persoana potrivita
Magia Iubirii Intre mine si tine... Iubirea
Magia Iubirii Secrete orientale
Magia Iubirii Fantezia lui
Magia Iubirii Axa universului
Magia Iubirii In tacere
Magia Iubirii Erotismul dincolo de limite
Magia Iubirii Descoperirea naturii noastre esentiale
http://www.magiclove.ro http://www.magiclove.ro


http://www.magiclove.ro
Postati un subiect nou Subiect nou Postati un raspuns Raspunde 

AcasaALLANA
 Trimite mesaj instant in yahoo pentru ALLANA Trimite mesaj privat pentru ALLANA
Postari: 15
Adaugat: 2005-08-03

 TANTRA YOGA  TANTRA YOGAUn prieten de pe acest site m-a saftuit sa dezvolt subiectul.Nu prea cred ca sunt in masura sa p fac pt ca am descoperit tantra yoga acum 2 luni.Sunt fascinata de ceea ce reprezinta si ceea ce face pt cei care au curajul sa o incerce macar.Deci sa incercam sa aflam mai multe unul de la celalat.Va pup


Acasavampirelestat
  Trimite mesaj privat pentru vampirelestat
Postari: 10
Adaugat: 2005-08-25

putem spune despre Tantra c? este o ?tiin?? esoteric? mistic? care se ocup? cu studiul ?ntregului univers, ?ncep?nd cu fiin?a uman?: g?ndurile, emo?iile, corpul fizic, ?i continu?nd cu ciclicitatea naturii, cu armonia muzicii ?i a vibra?iilor, ajung?nd p?n? la dinamica stelelor ?i a ?ntregului cosmos.
?n limba sanscrit?, Tantra ?nseamn? ??es?tur?, urzeal?. Cuv?ntul este compus din r?d?cina ?tan?, care ?nseamn? expansiune, ?i din ?tanto? care ?nseamn? coard?, sfoar?. ?n viziunea tantric?, ?ntregul univers fizic ?i mental, este perceput ca fiind asemeni unei ?es?turi ?n care p?r?ile se unesc ?ntr-un ?ntreg (Tot), ?i ?n care ?ntregul (Totul) se reflect? ?n toate p?r?ile lui. Adev?ratul tantric (tantrika) este perceput ca un muzician divin care ?tie s? c?nte cu ?n?elepciune la acest ?instrument cu o infinitate de corzi? din?untrul sufletului s?u ?i din ?ntregul univers.


Acasavampirelestat
  Trimite mesaj privat pentru vampirelestat
Postari: 10
Adaugat: 2005-08-25

Metafizica tantric? se bazeaz? pe c?teva principii fundamentale. Un prim principiu se poate foarte bine reda prin urm?torul proverb indian: ?ceea ce este aici (?n microcosmosul fiin?ei umane) este pretutindeni (?n macrocosmos), ceea ce nu este aici (?n microcosmosul fiin?ei umane), nu este nic?ieri (?n macrocosmos)?. ( Kularnava Tantra)

Acest proverb ne indic? oglindirea fundamental? a universului ?n fiin?a noastr? ?i oglindirea noastr? ?n univers. A?a cum omul doarme, iar apoi se treze?te, tot a?a ?i ?n natur? alterneaz? noaptea ?i ziua. A?a cum exist? la nivel uman atrac?ie polar? ?ntre b?rbat ?i femeie, tot a?a se petrece ?i la nivel planetar cu polii magnetici ?i electrici. A?a cum imaginile mici din proiector ?i imaginile mari de pe ecran au aceea?i matri??, tot a?a ?i universul ?i omul sunt uni?i ?i se oglindesc perfect unul ?n cel?lalt. Ca s? subliniem aceast? idee merit? s? men?ion?m faptul c? pe frontispiciul templului de le Delfi sunt scrise ?n greaca veche urm?toarele cuvinte: ?Cunoa?te-te pe tine ?nsu?i ?i astfel vei cunoa?te ?ntregul Univers?. Un faimos proverb kabalistic sun? a?a: ?omul este o lume mai mic?, iar Lumea care este ?Casa? este un om mare?. (Rabbi Isaac Daman, un kabalist din sec. XIV).


Acasavampirelestat
  Trimite mesaj privat pentru vampirelestat
Postari: 10
Adaugat: 2005-08-25

Al doilea principiu ?n Tantra este descris de c?tre Lama Govinda: ?Binele ?i r?ul, sacrul ?i profanul, senzualitatea ?i spiritualitatea, materialul ?i transcendentalul, samsara (ignoran?a) ?i nirvana (iluminarea) nu sunt complet opuse, ele sunt dou? fa?ete ale aceleia?i realit??i?. Acest principiu diferen?iaz? Tantra de majoritatea c?ilor spirituale care separ? sacrul de profan, iubirea de dorin??, spiritualitatea de materialism. Tantra face s? dispar? spa?iul dintre p?cat ?i virtute; ea une?te ?ceea ce este? cu ? ceea ce ar trebui s? fie? ?i arat? continuitatea inseparabil? a spiritului ?n materie, a min?ii ?n corp, a infinitului ?n finit, a ceea ce este dincolo cu ceea ce este aici, ?i al eternului ?a fi? ?n devenirea sa ?n ?timp?.

Din aceast? perspectiv? Tantra urm?re?te s? foloseasc? fiecare p?rticic? a vie?ii ca pe un instrument pe calea evolu?iei spirituale, deoarece ea nu neag? procesele primare cum ar fi: dormitul, m?ncatul, eliminarea excre?iilor sau nevoile sexuale. Energia pasiunii ?i a dorin?ei nu trebuie pierdut?, ci ea trebuie controlat?. ?Fiecare proces, fiecare dorin??, oric?t de neelevat? ar fi, poart? ?n sine o sclipire de sacralitate pe care tantra urm?re?te s? o identifice ?i s? o pun? ?n lumin?. ( John Blofield, autorul c?r?ii ?Misticismul tantric din Tibet?).


Acasavampirelestat
  Trimite mesaj privat pentru vampirelestat
Postari: 10
Adaugat: 2005-08-25

Unii adep?i occidentali privesc Tantra ca pe o practic? erotic? ?n genul Kama Sutra ?i folosesc tehnicile sexuale ca pe ni?te instrumente necesare ?n practica spiritual?. Aceast? raportare a dat na?tere la a?a-numita neo-Tantra care a fost denumit? ?n glum? de c?tre Lama-?ii tibetani, ?California Tantra?. Aceast? ne?n?elegere ?i are originea ?n faptul c? extazul beatific care se atinge prin adev?rata Tantra este confundat cu momentul orgasmului din timpul unui actului amoros obi?nuit. Ambele sunt experimentate ?n mod natural ?n cadrul rela?iilor erotice tantrice. Scopul ?n Tantra ?ns? nu este acela de a experimenta pl?cerea la modul superficial, ci de a merge mult mai ?n profunzime, pe un cu totul alt nivel.


Acasavampirelestat
  Trimite mesaj privat pentru vampirelestat
Postari: 10
Adaugat: 2005-08-25

kama
Dorin?? senzual?, aspira?ie, poft? sexual?. ?n RIG VEDA dorin?a este prezent? ca fiind prima veleitate (preten?ie) de manifestare a Absolutului: "Dorin?a care a luat na?tere ?n El este sursa con?tiin?ei, pe care sfin?ii ?i chiar ?n?elep?ii au descoperit-o ?n ad?ncul inimii lor. Dorin?a este for?a care determin? c?ut?rile ?i ea este aceea care une?te Fiin?a Absolut? (SUPREMUL DIVIN) cu lumea fenomenelor".


Acasavampirelestat
  Trimite mesaj privat pentru vampirelestat
Postari: 10
Adaugat: 2005-08-25

Putem vorbi acum despre ce este Tantra cu adev?rat ?i despre motivul pentru care ea a fost creat? ?i oferit? nou?, a?a cum este ea descris? de rishis-i (?n?elep?ii indieni): ?Oamenii ?n?elep?i care au atins suprema realizare a Sinelui, odat? ce au perceput ?i au ?n?eles c? ?ntre sinele propriu ?i cel divin nu este nici o diferen??, ei au devenit una cu Sinele Divin. Ei s-au eliberat de toate dorin?ele ?i pasiunile individuale, din momentul ?n care au perceput ?i au ?n?eles c? toate ac?iunile lor ?n aceast? via?? pe p?m?nt sunt ghidate de Dumnezeu; atunci ei au atins eliberarea suprem?. Aceia care au v?zut c? Dumnezeu se reflect? ?n orice aspect pe lumea aceasta, au atins pacea interioar? ?i au devenit una cu ?ntregul Univers, p?trunz?nd secretele vie?ii eterne?. ?n acest paragraf, rishis-?ii descriu realizarea ultim? a omului, care este revelarea Sinelui Suprem nemuritor, Atman, ?i contopirea beatific? cu Dumnezeu Tat?l.

atman
SINELE SUPREM, ETERN. Omul are dou? eu-uri: Eul Real nemuritor numit ATMAN sau PURUSHA ?i Eul relativ, efemer, Fals, AHAMKARA. ?n frageda pruncie, c?nd impresiile ?i mediul ambiant nu ?i-au pus ?nc? amprenta impurificatoare, pruncul r?sp?nde?te uneori ?n jur str?fulger?ri ale Sinelui Real Absolut, dar pe m?sur? ce avanseaz? ?n cunoa?terea c?ilor lumii, ?n care ac?iunile ?i comportarea ?i afecteaz? apetitul ?i dorin?ele, confortul ?i progresul, el ?ncepe s?-?i ?eas? o hain? numit? personalitate, prin care lumea ?l cunoa?te. Urzeala iluzorie, efemer?, ?es?tura ?i firul acestei haine sunt f?cute din obiceiuri, prejudec??i, emo?ii, modalit??i de a g?ndi ?i de a ac?iona, dorin?e ?i ambi?ii. O personalitate puternic? poate fi p?n? la un anumit nivel de folos pentru a netezi calea vie?ii ?i pentru a ne permite s? ne realiz?m ambi?iile, dar nu ?i pentru revelarea Eului Adev?rat. Aspirantul autentic la starea de YOGA devine mai pu?in interesat de impactul s?u asupra lumii ?i urm?re?te cu ardoare revelarea deplin? a Eului s?u Real Divin.
Prin medita?ie profund?, el ?nva?? s? disting? ?ntre ceea ce este cu adev?rat Real ?i ceea ce nu este valoros ?i demn de luat ?n seam? ?i ?ntreab?: "Cine ?i ce sunt Eu ?n esen???" El analizeaz? ?i se cunoa?te pe Sine, ?ntreab?, deschide u?a intui?iei ?i a percep?iei spirituale, p?trunz?nd astfel pe calea ce duce la SAMADHI. Conform filosofiei YOGA, Sinele nu exist? deloc ?n sensul de a fi parte a lumii manifestate, obiectiv? sau subiectiv?; el este etern, nen?scut, nu cre?te, rezist? la orice schimbare, nu decade (nu se altereaz?) niciodat? ?i nu moare fiind atotputernic ?i nemuritor.
?n fiin?? SINELE este expresia ADEV?RULUI ULTIM. BHAGAVAD GITA spune c? SINELE DIVIN (ATMAN) se afl? ?n inimile tuturor oamenilor ?i este eul nostru etern, interior, cel mai profund. Doar c?nd realiz?m prin revela?ie acest SINE ETERN ?i ne cucerim pe noi ?n?ine putem s? ne unim cu Infinitul Suprem (DUMNEZEU).
"Om", ?n sensul de om DIVIN, universal ?i etern, fiin?a suprem?, una dintre cele dou? realit??i recunoscute de filosofia SAMKHYA, care vede ?n PURUSHA Sinele Etern, Spiritul DIVIN Esen?ial, Absolutul, pura con?tiin??. El este "spectatorul" sau "martorul" complet deta?at care asist? netulburat la muta?iile lui PRAKRITI ("natura"), de?i Universul (MACROCOSMOSUL) nu poate s? apar? dec?t prin uniunea polar? dintre PURUSHA ?i PRAKRITI. ?n VEDANTA, PURUSHA este asimilat cu ATMAN ?i astfel este indirect identificat cu BRAHMAN.
ahamkara
Literal ?nseamn?, ?n limba sanscrit?, "cel care face Eul inferior". Acesta este de fapt ego-ul sau principiul individualiz?rii. ?n filosofia SAMKHYA este privit ca fiind unul dintre cele opt evolute (aspecte manifestate) primare ale naturii ?i astfel el sus?ine toate categoriile subtile, vibra?iile ce fac posibile manifestarea ?i evolu?ia (TATTVA-ele). Totu?i cel mai adesea el desemneaz? pur ?i simplu iluzia Eului, sau cu alte cuvinte sim?ul limitator (?i penibil pentru cel care l-a transcens) de a fi o minte ?i un corp individual, de a avea anumite lucruri, energii subtile sau caracteristici proprii cu privire la care avem FALSA IMPRESIE c? ne apar?in (EXEMPLU: sentimentele mele, iubita mea, ideile mele, so?ia mea, prietenii mei, copiii mei, etc, etc.) ?i de a fi doar eu singur cel care realizeaz? ac?iunile.
Toate tradi?iile spirituale autentice (?n frunte cu YOGA) afirm? faptul c? sim?ul limitator ?i penibil al ego-ului trebuie s? fie c?t mai repede ?i definitiv transcens. Uneori aceast? idee sublim? (d?t?toare de adev?rat? libertate) este interpretat? ?n mod complet gre?it ca fiind doar un ?ndemn de a fi altrui?ti. ?n realitate este vorba de ceva cu mult mai profund ?i esen?ial care implic? s? se ating? c?t mai repede transcenderea complet? a EGO-ULUI care atrage dup? sine eliminarea cunoa?terii par?iale, efemere ?i iluzorii. De la identificarea total? cu EUL (EGO-UL) EFEMER trebuie s? accedem c?t mai repede ?i pe deplin la identificarea permanent? ?i plenar divin? cu SINELE ETERN sau SPIRITUL DIVIN ce exist? ?n centrul ultim al Fiin?ei noastre. Scopul esen?ial al sistemului YOGA este s? conduc? c?t mai repede fiin?a uman? de la Con?tiin?a dureroas? ?i limitat? a EGO-ULUI la Con?tiin?a beatific? ?i nelimitat? a Sinelui nemuritor (ATMAN).


Literal: a fixa, a atasa ?n extaz DIVIN. ?n hinduism: stare beatifica de constiinta superioara celei de veghe, de vis si de somn profund care este caracterizata de ?ncetarea completa a oricaror g?nduri. ?n starea de SAMADHI se produce o fuziune totala a celui ce mediteaza si a obiectului de meditatie (Dumnezeu sau Absolutul, daca acesta este obiectul meditatiei). Exista diferite forme sau stadii de SAMADHI. Cel mai elevat se numeste NIRVIKALPA-SAMADHI. ?n budismul Zen: starea extatica de SAMADHI rezulta prin concentrarea intensa a mintii asupra unei realitati supreme (DIVINE). Aceasta concentrare extraordinara se obtine printr-o diminuare progresiva a activitatii mintii. SAMADHI este starea suprema de constiinta ?n ?ntregime nondualista caracterizata, printre altele, prin unirea dintre "subiectul" si "obiectul" experientei: continutul profund extatic al experientei este singurul care exista. Aceasta stare beatifica, divina de constiinta este adesea calificata de yoghini drept "focalizarea unica si extatica a mintii", expresie care, la prima vedere, poate sa ne induca ?n eroare caci ea ne lasa sa presupunem ca aceasta concentrare ar fi orientata voluntar, egotic, catre un punct precis. Cu toate acestea, starea de SAMADHI nu este numai o concentrare intensa asupra unui punct, iar mintea nu este orientata de la un aici (subiect) catre un acolo (obiect), ca ?ntr-o simplista schema dualista. A fi capabil de a intra spontan, c?t mai des ?n starea de SAMADHI este o conditie indispensabila oricarei meditatii yoghine (DHYANA) profunde care este cu adevarat perfect realizata. Distingem, ?n general, ?n traditia Orientala trei feluri de SAMADHI supranaturale, perfecte (LOKOTTARA) care au ca scop respectiv vacuitatea beatifica (SHUNYATA), absenta deplina a tuturor caracteristicilor (ANIMITTA) si disparitia completa a dorintelor pentru obiecte care face cu putinta accesul la Extazul Dumnezeiesc complet Eliberator. Celelalte forme de SAMADHI sunt considerate ca fiind mai mult sau mai putin ?nalte chiar si atunci c?nd ele sunt ?nsotite de cea mai profunda meditatie extatica sau de uluitoare puteri paranormale (SIDDHI-uri).
?n concluzie, putem spune ca starea de SAMADHI (extaz divin sau ENSTAZA) reprezinta de fapt cea de-a opta si ultima "ramura" sau etapa (ANGA) a practicii si evolutiei spirituale ?n YOGA. Unul din textele fundamentale yoghine (GHERANDA SAMHITA) vorbeste despre starea de SAMADHI (extaz divin) ca fiind "YOGA suprema", care poate fi atinsa cu usurinta fie printr-o KARMA spirituala favorabila fie prin gratia si compasiunea infinita a unui maestru spiritual competent. ?n alte situatii, starea de SAMADHI (extaz divin) poate fi de asemenea realizata si prin puterea virtutilor divine si a devotiunii pline de abnegatie a aspirantului catre DUMNEZEU.
Un alt text, TRISHIKHI-BRAHMANA-UPANISHAD (II, 31) descrie starea de extaz divin ca fiind "uitarea totala" a starii de meditatie care o precede. YOGA SUTRA (III, 3) vorbeste despre starea de SAMADHI (extazul divin) ca despre acea conditie a fiintei umane ?n care constiinta (CITTA) acesteia straluceste atunci cu o mare putere, fiind identificata ?n mod perfect cu obiectul asupra caruia se orienteaza si se focalizeaza; cu alte cuvinte, ?n starea de SAMADHI (extaz divin) exista o contopire si o identificare perfecta a subiectului cu obiectul de meditatie. Textul KURMA-PURANA (II, 11.41) explica aceasta conditie esentiala ca fiind "uniformitatea" (EKA-AKARA) constiintei ?n manifestare. Pe de alta parte, PINGALA-UPANISHAD (III, 4) ofera urmatoarea explicatie: "starea de extaz divin reprezinta acea conditie net superioara a constiintei obiectului ?n care aceasta (constiinta) cuprinde si se identifica ?n totalitate cu obiectul meditatiei (DHYEYA). Atunci, precum o flacara a unei lampi arz?nd nemiscata ?ntr-un loc lipsit de v?nt, ea (constiinta) uita complet at?t de cel care mediteaza (DHYATRI), c?t si de actul meditatiei (DHYANA) ?n sine".
?n mod obisnuit, starea de SAMADHI (extaz divin) este ?nsotita de o retragere completa a celor cinci simturi ?n ceea ce priveste stimulii exteriori. Acest proces launtric se declanseaza ?n primul r?nd ca efect al realizarii cu succes a etapelor anterioare de interiorizare (PRATYAHARA) si de meditatie (DHYANA). Unele texte, cum ar fi MANI-PRABHA (III, 12) si diferite alte PURANA-e explica starea de SAMADHI (extaz divin) ca fiind rezultatul prelungirii gradate ?n timp si a profunzimii practicii celor douasprezece tipuri de meditatie care, printre altele, implica detasarea completa de conditiile si influentele mediului ?nconjurator. Atingerii starii de extaz divin (SAMADHI) ?i sunt atribuite, de asemenea trezirea si amplificarea a nenumarate capacitati de influenta paranormala (SIDDHI-uri) si spirituala. Acest aspect este limpede exprimat ?n celebrul text yoghin HATHAYOGA PRADIPIKA (IV. 108):
"Yoghinul care experimenteaza cu adevarat starea de extaz divin (SAMADHI) nu mai este supus influentei timpului (KALA), nu mai este limitat ?n (si de) actiunile (KARMA) sale si dupa aceea nu mai poate fi niciodata ?nvins sau robit de catre nimeni".
"Yoghinul care experimenteaza din plin starea de extaz divin nu se mai cunoaste nici pe el ?nsusi si nici pe ceilalti (cu alte cuvinte, el SE DETASEAZA COMPLET SI DEFINITIV AT?T DE EL ?NSUSI (?si transcende EGOUL) C?T SI DE CEILALTI); de asemenea, el nu mai este niciodata subjugat (?nlantuit) de diferitele senzatii oferite de catre cele cinci simturi: miros, gust, vaz, atingere (pipait) si auz".
"Yoghinul care cu adevarat se afla scufundat ?n starea de SAMADHI (extaz divin) nu mai resimte deloc senzatiile de caldura sau de frig, suferinta sau bucuria si nu mai este afectat ?n nici un fel de onoarea sau de dispretul celorlalti".
"Yoghinul care este ad?nc scufundat ?n starea de extaz divin (SAMADHI) nu poate fi atins de nimic invizibil (subtil) care este rau si nici nu mai poate fi influentat de puterile magice ale diferitelor MANTRA-e sau YANTRA-e; el este totodata complet invulnerabil fata de orice arma psihica sau fata de orice metoda mentala malefica pe care ar putea sa o utilizeze vreodata cineva ?mpotriva lui".
Toate scolile si traditiile spirituale autentice disting cel putin doua tipuri de extaz divin (SAMADHI). ?n primul r?nd, se vorbeste despre acea stare de SAMADHI (extaz divin) care implica identificarea profunda cu obiectul meditatiei si manifestarea unor foarte elevate forme de g?ndire si cunoastere (PRAJNA); ?n al doilea r?nd, exista acea stare de SAMADHI (extaz divin) care consta ?n identificarea perfecta cu ?nsasi esenta divina a fiintei, cu Sinele Suprem transcendent (ATMAN); aceasta stare este lipsita de orice continut al mentalizarii sau, cu alte cuvinte, de cunoasterea de orice tip. Primul tip de SAMADHI (extaz divin) este numit SAVIKALPA sau SAMPRAJNATA-SAMADHI, iar cel de-al doilea NIRVIKALPA sau ASAMPRAJNATA-SAMADHI. Numai cel de-al doilea tip de SAMADHI (extaz divin) poate conduce la adevarata Eliberare spirituala si la realizarea directa a Sinelui Suprem Divin (ATMAN), prin transcenderea completa a oricarui concept si a oricarei discursivitati ?n g?ndire.
Unele scoli spirituale mentioneaza chiar si un al treilea tip de SAMADHI (extaz divin), care este cunoscut sub numele de "extazul divin spontan si neconditionat" sau SAHAJA SAMADHI; acesta este echivalent cu eliberarea spirituala care este atinsa chiar ?n timpul vietii pe pam?nt (starea de JIVANMUKTA).
?n conformitate cu textul fundamental YOGA-CHUDAMANI-UPANISHAD (110), starea de SAMADHI (extaz divin) conduce mai ?nt?i la atingerea "cunoasterii divine, plenare") (CHAITANYA-ADBHUTA), iar mai apoi la starea de eliberare spirituala (MOKSHA). Starile plenar extatice si ?nalt beatifice ale constiintei sunt profund si intens experimentate ?n SAMPRAJNATA-SAMADHI. De fapt, aceste stari divin extatice sau, cu alte cuvinte, aceste faze de experimentare directa constituie tot at?tea modalitati de cautare si cunoastere care sunt practicate de yoghin, asa dupa cum apare ca fiind evident din cel de-al treilea capitol al YOGA SUTRA-elor lui PATANJALI, unde sunt oferite diferite exemple de "constr?ngere" extatica sau identificare perfecta (SAMYAMA).
?n cele din urma, toate formele de cunoastere (PRAJNA) trebuie ?nsa sa fie transcense ?n totalitate, astfel ?nc?t ?n final sa ram?na doar viziunea ultima si infinita a Sinelui Suprem Divin (ATMAN). Asa dupa cum afirma textul GARUDA-PURANA (49.36), SAMADHI (extazul divin) reprezinta ?n realitate acea conditie ?n care yoghinul realizeaza cu adevarat faptul ca "Eu sunt unit cu Absolutul (DUMNEZEU)". Tocmai de aceea, SAMADHI (extazul divin) este deseori definit ?n filosofia VEDANTA (si, de asemenea, de catre scolile spirituale care au fost influentate de aceasta filosofie) ca fiind "uniunea profunda si deplina dintre suflet (JIVA) si Sinele Suprem (ATMAN)". ?n loc de "uniune" (SAMYOGA), at?t unele texte c?t si unele autoritati ?n domeniul spiritual folosesc termenii de "acelasi" (SAMATVA) sau "identic" (AIKYA). HATHAYOGA PRADIPIKA (IV, 5) ofera ?n aceasta directie urmatoarele similitudini care prezinta o deosebita expresivitate.
"Asa cum sarea pusa ?n apa se dizolva si se amesteca intim, ?n mod asemanator se ?ntrepatrunde mintea si Spiritul Nemuritor ?n cazul atingerii starii de extaz divin (SAMADHI)".
"Atunci c?nd forta subtila a vietii (PRANA) ajunge ?ntr-adevar sa patrunda ?n canalul subtil central sau SUSHUMNA-NADI, mintea este gradat dizolvata ?n oceanul cunoasterii universale si astfel ?ncepe sa manifeste din plin acea "co-esentialitate" (SAMA-RASATVA), care este extazul divin (SAMADHI)".
"Acel echilibru deplin si profund (SAMA) sau, cu alte cuvinte, acea identitate perfecta a sinelui suprem individual (ATMAN) cu Sinele Suprem Universal (PARAMATMAN), ?n care orice actiune generata de vointa individuala este suprimata se numeste extaz divin (SAMADHI)".
Doar starea de Eliberare Spirituala Finala este cea care distruge ?n mod definitiv si pentru totdeauna "lantul existentelor succesive care constr?nge prin ?nlantuirea ?n manifestare" (BHAVA PASHYA) (YOGA-YAJNAVALKYA (X, 1)). Tocmai de aceea, starea de SAMADHI (extaz divin) este uneori echivalenta ?n exprimare cu termenii de eliberare sau chiar de iluminare spirituala.
Prezentarea completa a starilor de SAMADHI (extaz divin) este cea oferita de PATANJALI ?n YOGA SUTRA. Sunt prezentate astfel acolo, ?n ordine descrescatoare, urmatoarele forme de SAMADHI (extaz divin):
1) starea de extaz divin supraconstient (ASAMPRAJNATA-SAMADHI);
2) starea de extaz divin constient (SAMPRAJNATA-SAMADHI), cu formele sale suprareflexive de claritate (NIRVICHARA-VAISHARADYA), de extaz suprareflexiv (NIRVICHARA-SAMAPATTI), de extaz reflexiv (SAVICHARA-SAMAPATTI), de extaz supracognitiv (NIRVITARKA-SAMAPATTI) si de extaz cognitiv (SAVITARKA-SAMAPATTI).
Diferitele forme de extaz constient sunt uneori ?nsotite de o denumire oarecum tehnica. ?n asemenea situatii, deloc ?nt?mplator, ele primesc denumirea de "coincidenta" (SAMAPATTI), care atunci este utilizata mai ales ?n sensul de identificare.
Unii ?ntelepti, cum ar fi VACHASPATI MISHRA, insereaza urmatoarele stari ?naintea celor deja prezentate care, ?n viziunea sa, constituie subcategorii ale extazului constient; extazul aflat dincolo de constiinta Eului individual (NIRASMITA-SAMAPATTI), extazul ?nsotit de constiinta Eului individual (SA-ASMITA-SAMAPATTI), extazul manifestat dincolo de beatitudine (NIRANANDA-SAMAPATTI) si extazul ?nsotit de beatitudine (SA-ANANDA-SAMAPATTI).
Termenul de SAMADHI mai este folosit, de asemenea si pentru a indica ?n mod concret morm?ntul de forma circulara al yoghinului. ?n India, atunci c?nd ascetii mor, ei sunt totdeauna ?ngropati ?ntr-o pozitie cu coloana dreapta si cu picioarele ?ncrucisate, ?n timp ce oamenii obisnuiti, atunci c?nd mor, ei sunt arsi pe rug. Crematia (arderea) trupurilor moarte este ?nteleasa ca un fel de ritual de "trecere" pentru aceia care ?nca nu s-au purificat prin focul subtil spiritual, al practicii YOGA.


Acasavampirelestat
  Trimite mesaj privat pentru vampirelestat
Postari: 10
Adaugat: 2005-08-25

Ca s? putem ?n?elege la ce se refer? textul, s? examin?m analitic elementele esen?iale ce ?l compun folosind o metafor? simpl?:
a-uniunea dintre sufletul individual cu cel Suprem, a?a cum o celul? ?n?elege c? ea este parte din ?ntreg corpul;
b- eliberarea de orice dorin?? personal?, analogic cu celula care ?n?elege ?i care cere oxigen pentru a-?i ?ndeplini rolul ?n organism;
c- ?n?elegerea faptului c? Sinele Suprem este motorul a tot ceea ce se petrece ?n ?ntreaga manifestare, prin analogie cu o celul? care ??n?elege? c? tot ceea ce este ?n ea ?i ?n jurul ei este creat de ?ntreg corpul;
d- starea de pace beatific? a Sinelui (aici metafora cu celula nu mai este valabil?) este o stare pe care nimic nu o poate perturba. O ad?ncime care nu va cunoa?te niciodat? mi?carea, de parc? nu ar fi nimic, de parc? nu a fost nimic ?i nu va fi niciodat?, ca ?i c?nd toate formele sunt golite ?n esen??.

Aceast? realizare spiritual? poate p?rea fantastic? pentru omul obi?nuit, ?i pentru cei care sunt la ?nceput pe aceast? cale; pentru ace?tia, Tantra le ofer? o metod? practic? care spiritualizeaz? fiecare moment din prezent ?i face ca fiecare camer? s? devin? templu, fiecare par s? devin? o baghet? de aur ?i fiecare fa?? uman? s? devin? o fa?? a lui Dumnezeu.


Acasavampirelestat
  Trimite mesaj privat pentru vampirelestat
Postari: 10
Adaugat: 2005-08-25

Principalele aspecte divine pe care Tantra le face cunoscute lumii sunt: Shiva, principiul masculin, aspectul Con?tient, s?mburele crea?iei; ?i Shakti, principiul feminin, Crea?ia ?n devenire. Ambele sunt reunite ?i transcense ?n Paramashiva, Supremul Absolut. ?ntreaga realitate este perceput? ca fiind jocul acestor dou? principii. ?n acest joc, Shiva joac? rolul de martor, observatorul care experimenteaz? crea?ia ?ntr-o stare de pace, de calm. Shakti, joac? rolul energiei creatoare ?i este ea ?ns?i crea?ia ?i manifestarea. Se mai poate spune, analogic, c? Shakti este visul, iar Shiva este vis?torul, c? Shakti este ?ntregul univers, toat? experien?a, iar Shiva este lumina prin care ea este perceput? ?i tr?it?.
Shakti are mai multe aspecte: Kali, for?a timpului; Tara, for?a compasiunii; Tripura Sundari, for?a iubirii ?i a frumuse?ii; Lakshmi; Parvati; Dhumavati, for?a vidului ?i multe altele. Toate aceste aspecte ale lui Shakti danseaz? ?n fa?a lui Shiva ?i ?mpreun? cu El, fiind polarizate de c?tre El, iar prin dansul lor ele fac s? apar? ?i s? dispar? toate aspectele manifest?rii, cum ar fi crea?ia ?i distrugerea, via?a ?i moartea, golul ?i plinul.
Cel mai faimos simbol al lui Shiva ?n uniune cu Shakti, care este de fapt una dintre reprezent?rile cele mai importante din India, este numit ?Shiva lingam? - ?lingam? organul sexual masculin ?n?untrul unui ?yoni? organul sexual feminin, ?n fuziune. Aceste dou? principii, Shiva ?i Shakti, se reg?sesc ?n fiecare fiin?? uman? ?i unirea lor se reflect? la nivel de suflet. Pentru a explica aceasta putem lua drept exemplu nevoia b?rbatului de independen??, (comparat? cu principiul masculin universal care este ?n esen?? transcendent ?i de neatins, Shiva ca ?i Con?tiin??, dincolo de minte) ?i nevoia femeii de intimidate (comparat? cu principiul feminin universal care este ?n esen?? iubirea, ?ntr-o permanent? uniune cu tot ceea ce exist?, ascuns? dar niciodat? separat?, Shakti ca ?i energie creatoare fundamental?, ?mbr??i??nd totul).

Tantra, ca ?tiin?? spiritual? tradi?ional? eminamente practic?, porne?te de la principiile metafizice care stau la baza universului ?i formuleaz?, pe baza lor, principii practice eficiente pentru transformarea omului, pornind de la corpul fizic ?i continu?nd cu profunzimile sufletului s?u. Unele texte tantrice men?ioneaz? trei c?i spirituale tantrice diferite:
a- ?calea kaula?, care include anumite procedee (inclusiv ritualuri) tantrice care determin? amplificarea ?i transmutarea poten?ialului erotic, sublimarea ascendent? a energiei ?i trezirea lui Kundalini Shakti (descris? metaforic ca fiind asemeni unui ?arpe av?nd o for?? uria?? concentrat? sub forma unei spirale la baza coloanei vertebrale, ?n Muladhara chakra). Aceast? energie colosal?, atunci c?nd este ?trezit? ?i ?ridicat?, urc? de-a lungul coloanei vertebrale provoac? totodat? ?i o transformare spiritual?;

b- ?calea misara? combin? tehnici tantrice diferite (at?t interioare c?t ?i exterioare) care au drept scop ridicarea energiei Kundalini ?n zona inimii, ?n centrul inimii, Anahata chakra. Primele dou? c?i fac parte din a?a-numita ?Tantra de m?na st?ng?, Vama Marga?;

c- ?calea samaya?, face parte din a?a-numita ?Tantra de m?na dreapt?, Dakshina Marga, iar ?n aceast? cale nu exist? ritualuri tantrice exterioare. Pe aceast? cale, identificarea cu principiile masculine ?i feminine se realizeaz? la modul simbolic, interior, prin intermediul medita?iilor, a ascezei. Acestea au drept scop sublimarea energiei Kundalini Shakti ?n zona capului, ?n centrul subtil de for?? Sahasrara.
?n acest sens, traduc?torii moderni subliniaz? faptul c? aceast? cale, samaya, este cea mai elevat? ?i cea mai pur? dintre toate cele trei c?i. Pe de alt? parte, Kularnava Tantra, unul dintre cele mai importante texte de Tantra, consider? c? prima cale, calea kaula, care are cele mai mari implica?ii ?n ac?iunile ?i via?a acestei lumi, este cea mai elevat? dintre toate cele trei. Mai mult dec?t at?t, se men?ioneaz? aici faptul c? o sintez? perfect? a celor trei c?i este cea mai bun? cale de urmat, dec?t s? se urmeze separat fiecare cale ?n parte.


AcasaALLANA
 Trimite mesaj instant in yahoo pentru ALLANA Trimite mesaj privat pentru ALLANA
Postari: 15
Adaugat: 2005-08-27

 :)  :)Ceea ce spui e adevarat dar mi-ai place sa stiu cum te face sa te simti tantra yoga pentru ca pe mine m-a facut sa realizez ca am foarte mult de oferit,ca aceea cupa a iubire e plina si a inceput sa se reverse.

http://www.magiclove.ro http://www.magiclove.ro http://www.magiclove.ro http://www.magiclove.ro
http://www.magiclove.ro Vezi informatii despre tantricday http://www.magiclove.ro
http://www.magiclove.ro http://www.magiclove.ro
http://www.magiclove.ro http://www.magiclove.ro http://www.magiclove.ro http://www.magiclove.ro

Acasatantricday
 Trimite mesaj instant in yahoo pentru tantricday Trimite mesaj privat pentru tantricday
Postari: 3
Adaugat: 2008-10-22

 Practica tantrica  Practica tantricaCred ca in aceasta privinta..1 gram de practica face cat tone de teorie!

Postati un subiect nou Subiect nou Postati un raspuns Raspunde

Invita un prieten sa vada aceasta pagina Invita un prieten sa vada aceasta pagina

Emrys - Arta spirituala
http://www.magiclove.ro
http://www.magiclove.ro
http://www.magiclove.ro
http://www.magiclove.ro
Magia Iubirii - Despre Iubire
Acasa : Despre Iubire : Despre Cuplu : Pentru Femei : Pentru Barbati : Poemele Iubirii
Spiritualitate : Erotism Rafinat : Fantezii Erotice : Articole Diverse
Cauta : Linkuri : Contact : Membri : Inregistrare : Forum

http://www.magiclove.ro